Betekenis

Pencak Silat is niet zomaar een vechtsport of vechtkunst, maar moet worden omschreven als een edele Indonesische vechtkunst. Een vechtkunst die zich onder andere kenmerkt door een grote diversiteit in verschijningsvormen. De talrijke eilanden die de Indonesische archipel telt, is hiervoor verklarend. Ieder eiland heeft namelijk een eigen vechtkunst, die overigens niet allemaal onder de naam Pencak Silat naar buiten treden. Door deze diversiteit is het dan ook niet mogelijk om één betekenis van Pencak Silat te geven. Iedere Aliran (stijl) heeft namelijk een eigen geschiedenis en filosofie. Voor de buitenstaander maakt dit het natuurlijk niet duidelijker. Daarom zal een deel van de visie en kennis van Bp. Tulalessy op deze site worden gepubliceerd. Let wel, dit is de betekenis van Pencak Silat zoals die geldt voor de Aliran Cimande.

 

De naam Pencak Silat bestaat uit een tweetal woorden, woorden die ieder een eigen betekenis hebben. Pencak staat namelijk voor de seni budaya, de bunga (kembang) oftewel de bloem in het Nederlands. Dit is het culturele deel van Pencak Silat, dat men kan omschrijven als een gevechtdans die is gevormd uit de silat. Silat staat voor de bela diri, de zelfverdediging van Pencak Silat. Ook de silat kent een tweetal verschijningsvormen. Allereerst de olah raga, het wedstrijdelement waarbij de beoefenaars elkaar bestrijden met aangepaste technieken uit de ware Silat. De ware Silat is namelijk iets van de beoefenaar zelf en mag niet worden misbruikt. Silat is met zijn vele dierenstijlen en mystiek namelijk even effectief als dodelijk. Hierdoor ziet men bijvoorbeeld de dierenstijlen in wedstrijdverband enkel terug in de pasangs (houdingen). De inhoud van de technieken mag niet worden gebruikt.

 

Zoals al eerder gezegd, is Pencak Silat een edele vechtkunst die in heel Indonesia, en inmiddels ook ver daarbuiten, wordt beoefend. In Jawa Barat (West-Java) zijn echter de meeste Alirans te vinden. Zowel de oude originele Pencak Silat alirans (Aliran Tua), als de jongere Alirans (Aliran Muda), Alirans die veelal van de oude Alirans zijn afgeleid. Voor uw informatie vindt u onder-staand een weergave van stijlen die van Jawa Barat afkomstig zijn. Om misverstanden te voorkomen benadrukken wij nogmaals dat niet alle Alirans in dit overzicht voorkomen.

Aliran kolot (Tua)
Cimande Tarikolot
Cikalong
SAhbandar
Cikaret
Kari
Madi
Cipecut
Pamacan
Pamonyet

Aliran Dibawah aliran kolot (Tua) Aliran Muda
Serak
Putra Pajajaran / Daya Putra Pajajaran
Mande Muda / Pusaka Muda
Panglipur
Lang Lang Buana
Gajah Putih
Elang Jaya
Darma Saputra

Deze Alirans worden natuurlijk op vele plaatsen in Jawa Barat beoefend. Echter, "belangrijke" plaatsen voor deze stijlen zijn Cianjur, Bogor, Sukabumi, Garut, Tasik Malaya en Majalaya Sumedang. Binnen onze Paguron (school) worden een zestal alirans uit Jawa Barat beoefend, te weten Cimande Tarikolot, Cikalong, Mande Muda, Serak, Pamacanan en Pamonyetan. Over de drie oudste stijlen zal nog wat meer verteld worden. Ook hiervoor geldt natuurlijk dat niet alle kennis op internet geplaatst zal worden.

 

Aliran Cimande Tarikolot De oprichter van deze Aliran is Almarhum Embah of Eyang Kahir. Eyang Kahir is, net als vrijwel alle oprichters van de diverse Alirans in Indonesia, een goede moslim. Pencak Silat is namelijk één met het moslimgeloof. Om die reden brengt de beoefenaar van Pencak

Silat dan ook veel tijd door in de Pesantren of de Padepokan om aldaar te leren bidden, mediteren, trainen en vasten. Dit alles met als doel de wijsheid verder toe te laten nemen. De wijsheid waarnaar ieder mens op zoek is. De Padepokan van de Aliran Cimande Tarikolot wordt in Indonesia als een heilige plaats beschouwd. De zonen van oprichter Eyang Kahir zijn namelijk allen in de Padepokan begraven. Eyang Kahir zelf is buiten de Padepokan, onder een beringin boom begraven. Ieder jaar wordt deze heilige plaats in de maand Mulud bezocht door vele beoefenaars van de Aliran Cimande Tarikolot om te trainen, bidden en mediteren. Daarnaast wordt dan veel tijd besteed aan Kecer Mande (of Dikecer) en Dipijet di balur met minyak cimande (Miyak Balur). Dit alles natuurlijk volgens de adat (traditie) van Cimande Tarikolot.

 

Almarhum Eyang Haji Aji, Maha Guru/Pendekar van de Aliran Cimande Tarikolot, is de zoveelste generatie van de Aliran Cimande Tarikolot in Bogor Pedaleman, alwaar de Padepokan is gevestigd. Iedere Guru (leraar) die bij de Padepokan heeft getraind, moet aldaar een eed afleggen. Een eed die veel zware verplichtingen met zich meebrengt. Verplichtingen die natuurlijk allen nagekomen dienen te worden. Op de Padepokan wordt allereerst de 28 basisjurus van de Aliran Cimande Tarikolot (Jurus Kelid tot en met Jurus Pekalah Gede) en de Cimande Tarikolot Jurus Rikesan geleerd. Vervolgens volgt de legel Cimande Tarikolot. Veel van de huidige Gurus beheersen deze jurus Cimande Tarikolot echter niet allen, of onderwijzen deze niet in de juiste volgorde. De Aliran Cimande Tarikolot is heden ten dage veel toegankelijker dan voorheen. Vroeger mocht de stijl namelijk enkel met toestemming worden getraind. Nu kan vrijwel iedereen die naar Indonesia gaat bij een van de Perguruan de Aliran Cimande Tarikolot leren en met veel hoogmoedigheid weer teruggaan naar het land van herkomst. Bp. Tulalessy zegt hierover: "Met alle respect en vanuit mijn bescheidenheid, veroordeel ik niemand en wil ik ook geen kritiek uiten, doch ben ik van mening dat wanneer men Pencak Silat beoefent, ongeacht de aliran, men dit doet met respect, nederigheid, bescheidenheid en liefde. Dat is namelijk de ware inhoud van Pencak Silat".

 

Aliran Cikalong Het verhaal achter de aliran Cikalong is bijna gelijk aan die van de Aliran Cimande Tarikolot. De oprichter van deze Aliran is Embah of Eyang RD. Haji Ibrahim. Bijzonder aan deze Aliran, waarvan de Padepokan is gevestigd in Cianjur, is dat ze van oudsher enkel door ambtenaren en andere hoogwaardigheidsbekleders mocht worden beoefend. Voor de "gewone" mens was dit dus niet mogelijk. Net als bij andere Alirans bestaan deze voorwaarden tegenwoordig natuurlijk niet meer.

 

Aliran Sahbandar (Sabandar) Pencak Silat Alirans worden vaak vernoemd naar de oprichter van de stijl. Zo ook de Aliran Sahbandar, een Aliran die van oorsprong afkomstig is uit Sumatra. De oprichter van deze stijl is namelijk Embah of Eyang Moh. Kosim Katelahna Mama Sahbandar. Ongetwijfeld valt het u op dat uit het eerdere overzicht bleek dat de Aliran Sahbandar ook op Jawa Barat beoefend wordt. Dit is geen tegenstrijdigheid, maar kent een verklarend achtergrondverhaal. Een verhaal, waarbij zowel de oprichter van de Aliran Cimande Tarikolot als de oprichter van de Aliran Sahbandar betrokken zijn. Dit is echter weer een deel van zijn kennis die Bp. Tulalessy niet geschikt acht voor internet, maar bewaart voor zichzelf en de leerlingen die zijn vertrouwen hebben.

 

Zoals al eerder gezegd, wordt binnen de Paguron Mande Muda / Mawar Suci niet een enkele Aliran beoefend, maar onderwijst Guru Besar Bp. Tulalessy zijn leerlingen zes Alirans, te weten Cimande Tarikolot, Cikalong, Mande Muda, Serak, Pamacanan en Pamonyetan. Deze Alirans komen wekelijks in een wisselend programma aan bod tijdens de trainingen. Daarbij moet worden gezegd dat gezien de hoeveelheid technieken geen enkele training hetzelfde is. Steeds ligt de nadruk op een ander aspect uit deze zes Alirans. Bp. Tulalessy hecht grote waarde aan de kwaliteit binnen zjin Paguron. Dit om de behaalde successen, o.a. Wereld-, Europese en vele Nederlandse titels, maar wellicht nog belangrijker de goede naam van de Paguron ook in de toekomst te blijven houden. Van de (toekomstige) leerlingen wordt dan ook verwacht dat zij eerlijk, respectvol, trouw en nederig zijn, beschikken over doorzettingsvermogen, vertrouwen hebben en tegen discipline kunnen. Beschik je over deze eigenschappen dan ben je van harte welkom om lid te worden van de Paguron Mande Muda / Mawar Suci.

INTERESSE OM DEZE TRADITIONELE VERDEDIGINGSKUNST TE BEOEFENEN?

Vraag een proefles aan!